ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-138901

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 22:57:50 น.

รหัส : LA-CNX-20067

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 6,262,500 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 22:33:07 น.

รหัส : HO-CNX-128241

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,190,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 14:11:36 น.

รหัส : CO-CNX-88376

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,863,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 10:56:31 น.

รหัส : CO-CNX-97221

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 10:16:46 น.

รหัส : CO-CNX-95195

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,360,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 10:14:56 น.

รหัส : CO-CNX-95497

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 4,990,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 10:01:38 น.

รหัส : HO-CNX-98308

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 09:45:09 น.

รหัส : CO-CNX-100186

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 09:24:10 น.

รหัส : TC-CNX-100907

อาคารพาณิชย์

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 09:19:37 น.

รหัส : HO-CNX-100913

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 09:16:42 น.

รหัส : HO-CNX-101260

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 09:14:52 น.

รหัส : LA-CNX-105883

ที่ดิน

เชียงดาว , เชียงใหม่

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 08:56:22 น.

รหัส : HO-CNX-111140

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 08:38:32 น.

รหัส : HO-CNX-114841

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 4,250,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 08:24:50 น.

รหัส : CO-CNX-115635

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 08:22:10 น.

รหัส : HO-CNX-116018

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 2,599,999 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 08:11:27 น.

รหัส : CO-CNX-125579

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,940,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 08:10:31 น.

รหัส : HO-CNX-130188

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 07:59:28 น.

รหัส : HO-CNX-130199

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 07:57:44 น.