ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-164604

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 20:11:18 น.

รหัส : HO-CNX-164605

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 20:09:17 น.

รหัส : TC-CNX-164607

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 20:07:11 น.

รหัส : TH-CNX-164610

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 20:04:49 น.

รหัส : CO-CNX-164612

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 4,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 20:02:48 น.

รหัส : CO-CNX-164619

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 695,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 20:00:49 น.

รหัส : CO-CNX-164622

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:58:49 น.

รหัส : HO-CNX-164624

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 149 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:56:36 น.

รหัส : CO-CNX-164625

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:54:10 น.

รหัส : HO-CNX-164628

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:51:38 น.

รหัส : CO-CNX-165904

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:48:47 น.

รหัส : CO-CNX-165911

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:46:32 น.

รหัส : CO-CNX-165917

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:44:38 น.

รหัส : CO-CNX-165924

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:42:28 น.

รหัส : CO-CNX-165930

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 135 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:40:22 น.

รหัส : CO-CNX-165936

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:38:11 น.

รหัส : CO-CNX-165940

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:36:02 น.

รหัส : CO-CNX-165945

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:33:45 น.

รหัส : CO-CNX-165950

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:31:34 น.

รหัส : TC-CNX-165955

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 19:29:20 น.