ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-141068

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 23:51:22 น.

รหัส : LA-CNX-141067

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 23:46:17 น.

รหัส : CO-CNX-141056

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 595,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 21:52:49 น.

รหัส : LA-CNX-99977

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 16:53:25 น.

รหัส : CO-CNX-99981

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 16:52:21 น.

รหัส : HO-CNX-99985

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 16:51:17 น.

รหัส : LA-CNX-99989

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 16:50:08 น.

รหัส : LA-CNX-99994

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 16:49:02 น.

รหัส : HO-CNX-140958

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 15:48:22 น.

รหัส : LA-CNX-55604

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 14:23:51 น.

รหัส : TC-CNX-104570

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 14:19:39 น.

รหัส : LA-CNX-66884

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 26,797,500 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 14:04:32 น.

รหัส : LA-CNX-66887

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 8,370,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 14:03:32 น.

รหัส : TC-CNX-89611

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:51:18 น.

รหัส : HO-CNX-122578

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:35:35 น.

รหัส : LA-CNX-133264

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,014,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:35:29 น.

รหัส : HO-CNX-139439

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:18:10 น.

รหัส : HO-CNX-139444

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:17:10 น.

รหัส : HO-CNX-139448

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 6,870,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:16:05 น.

รหัส : LA-CNX-139455

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 222 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:15:00 น.