ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PTE-7520

บ้านเดี่ยว

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:55:12 น.

รหัส : CO-PTE-109855

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:51:08 น.

รหัส : CO-PTE-89513

คอนโดมิเนียม

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 158,900 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:43:50 น.

รหัส : CO-PTE-109852

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:42:52 น.

รหัส : CO-PTE-109850

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 890,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:30:01 น.

รหัส : CO-PTE-94612

คอนโดมิเนียม

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:28:16 น.

รหัส : OF-PTE-107882

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 08:24:59 น.

รหัส : HO-PTE-73091

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 07:50:57 น.

รหัส : HO-PTE-76902

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 07:28:34 น.

รหัส : LA-PTE-80094

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 06:47:22 น.

รหัส : HO-PTE-26828

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 06:24:47 น.

รหัส : LA-PTE-40878

ที่ดิน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 32,900,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 06:10:46 น.

รหัส : HO-PTE-109812

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 05:12:30 น.

รหัส : HO-PTE-61370

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 05:09:47 น.

รหัส : LA-PTE-78078

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 01:03:47 น.

รหัส : LA-PTE-82873

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 00:46:24 น.

รหัส : LA-PTE-82900

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 3 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 00:44:04 น.

รหัส : HO-PTE-109724

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 00:37:14 น.

รหัส : LA-PTE-85081

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 00:15:20 น.

รหัส : LA-PTE-85082

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 00:13:01 น.