ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-PTE-27855

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 00:06:15 น.

รหัส : TH-PTE-27858

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 00:03:09 น.

รหัส : LA-PTE-29866

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 22:34:34 น.

รหัส : LA-PTE-29687

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 2 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 10:08:49 น.

รหัส : LA-PTE-29669

ที่ดิน

หนองเสือ , ปทุมธานี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 05:42:26 น.

รหัส : LA-PTE-29648

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 2 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 04:02:10 น.

รหัส : CO-PTE-29646

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 03:30:06 น.

รหัส : CO-PTE-29643

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 03:02:32 น.

รหัส : TH-PTE-24936

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,670,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:56:33 น.

รหัส : TH-PTE-24938

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:54:52 น.

รหัส : TH-PTE-24940

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:53:10 น.

รหัส : TH-PTE-24944

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:51:20 น.

รหัส : TH-PTE-24948

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:49:09 น.

รหัส : HO-PTE-24949

บ้านเดี่ยว

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:47:27 น.

รหัส : CO-PTE-24951

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 870,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:45:34 น.

รหัส : TH-PTE-24382

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:41:59 น.

รหัส : TH-PTE-24385

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:40:10 น.

รหัส : TH-PTE-24387

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:38:20 น.

รหัส : TH-PTE-24929

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,690,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:36:01 น.

รหัส : TH-PTE-24932

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 1,720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2561 02:31:44 น.