ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PTE-89181

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:29:07 น.

รหัส : LA-PTE-63501

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:26:17 น.

รหัส : WH-PTE-66787

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:25:40 น.

รหัส : LA-PTE-66790

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 135,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:24:34 น.

รหัส : LA-PTE-66793

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 269,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:23:23 น.

รหัส : WH-PTE-67393

โรงงาน คลังสินค้า

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:22:21 น.

รหัส : LA-PTE-67725

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 136,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 91 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:21:17 น.

รหัส : LA-PTE-68720

ที่ดิน

หนองเสือ , ปทุมธานี

ราคา 72,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 208 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:18:04 น.

รหัส : LA-PTE-69412

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 65,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:16:59 น.

รหัส : LA-PTE-100460

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,699,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:16:44 น.

รหัส : LA-PTE-71161

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:16:12 น.

รหัส : LA-PTE-69515

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 200 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:15:55 น.

รหัส : TH-PTE-105086

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:15:41 น.

รหัส : LA-PTE-70597

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 17,937,500 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:13:42 น.

รหัส : LA-PTE-70601

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:12:36 น.

รหัส : LA-PTE-70876

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 84,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:11:31 น.

รหัส : LA-PTE-71228

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 168,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:10:23 น.

รหัส : LA-PTE-71492

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:09:20 น.

รหัส : CO-PTE-87506

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,250,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:07:28 น.

รหัส : LA-PTE-73325

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:06:03 น.