ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-70876

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 84,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:11:31 น.

รหัส : LA-PTE-71228

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 168,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:10:23 น.

รหัส : LA-PTE-71492

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:09:20 น.

รหัส : CO-PTE-87506

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,250,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:07:28 น.

รหัส : LA-PTE-73325

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:06:03 น.

รหัส : TH-PTE-88618

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 223 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:06:02 น.

รหัส : LA-PTE-73998

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,040,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:04:57 น.

รหัส : LA-PTE-74000

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:03:53 น.

รหัส : LA-PTE-104097

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:03:03 น.

รหัส : LA-PTE-104162

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:01:29 น.

รหัส : LA-PTE-75143

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 35,385,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:00:38 น.

รหัส : LA-PTE-75530

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 227,430,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 75 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:59:35 น.

รหัส : LA-PTE-75807

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:58:32 น.

รหัส : LA-PTE-76631

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 81,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:56:20 น.

รหัส : LA-PTE-77262

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:54:10 น.

รหัส : LA-PTE-78516

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 23,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:52:00 น.

รหัส : LA-PTE-82328

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:46:29 น.

รหัส : LA-PTE-85029

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 15,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:45:17 น.

รหัส : LA-PTE-88701

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:38:20 น.

รหัส : LA-PTE-89478

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 11:36:06 น.