ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-71492

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:12:56 น.

รหัส : LA-PTE-73325

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:09:33 น.

รหัส : LA-PTE-74000

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:08:30 น.

รหัส : LA-PTE-75143

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 35,385,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:06:12 น.

รหัส : LA-PTE-75530

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 227,430,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 75 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:05:04 น.

รหัส : LA-PTE-75807

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:03:58 น.

รหัส : CO-PTE-10010

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:02:38 น.

รหัส : LA-PTE-77262

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 08:00:48 น.

รหัส : LA-PTE-78516

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 23,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:58:38 น.

รหัส : WH-PTE-11883

โรงงาน คลังสินค้า

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:58:03 น.

รหัส : LA-PTE-82328

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:54:18 น.

รหัส : LA-PTE-85029

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 15,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:53:13 น.

รหัส : LA-PTE-88701

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:47:44 น.

รหัส : LA-PTE-89478

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:45:31 น.

รหัส : LA-PTE-89835

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:44:27 น.

รหัส : LA-PTE-93794

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 37,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:41:13 น.

รหัส : LA-PTE-99660

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 432,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 108 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:30:10 น.

รหัส : LA-PTE-105868

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:24:44 น.

รหัส : LA-PTE-108380

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:21:23 น.

รหัส : LA-PTE-108665

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:20:17 น.