ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PTE-89062

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 04:53:52 น.

รหัส : HO-PTE-89794

บ้านเดี่ยว

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 27,000 บาท

พื้นที่ 199 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 04:48:44 น.

รหัส : TH-PTE-90549

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 04:42:17 น.

รหัส : HO-PTE-90981

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,550,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 04:28:07 น.

รหัส : TH-PTE-95170

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:54:48 น.

รหัส : HO-PTE-95172

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:53:30 น.

รหัส : HO-PTE-141876

บ้านเดี่ยว

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:50:14 น.

รหัส : TH-PTE-103660

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:29:56 น.

รหัส : HO-PTE-105503

บ้านเดี่ยว

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 36,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:24:39 น.

รหัส : HO-PTE-106761

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:18:09 น.

รหัส : TH-PTE-110269

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:06:08 น.

รหัส : TH-PTE-112982

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:47:45 น.

รหัส : HO-PTE-112984

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:46:26 น.

รหัส : LA-PTE-77291

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:15:52 น.

รหัส : LA-PTE-77764

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:11:58 น.

รหัส : LA-PTE-77757

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:07:59 น.

รหัส : HO-PTE-114227

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:06:26 น.

รหัส : HO-PTE-114229

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:05:09 น.

รหัส : TH-PTE-114232

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 02:02:35 น.

รหัส : TH-PTE-115711

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 01:54:39 น.