ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-69515

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 240,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 200 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:52:05 น.

รหัส : LA-PTE-70597

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 17,937,500 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:50:17 น.

รหัส : LA-PTE-70601

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:49:25 น.

รหัส : LA-PTE-70876

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 84,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:48:33 น.

รหัส : LA-PTE-71228

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 168,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:47:41 น.

รหัส : LA-PTE-71492

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 427,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 122 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:46:48 น.

รหัส : TH-PTE-31056

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 990,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:45:04 น.

รหัส : LA-PTE-73325

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:44:06 น.

รหัส : LA-PTE-73998

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 70,040,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:43:10 น.

รหัส : LA-PTE-74000

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:42:15 น.

รหัส : LA-PTE-75143

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 35,385,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:39:29 น.

รหัส : LA-PTE-75530

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 227,430,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 75 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:38:34 น.

รหัส : LA-PTE-75807

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:37:40 น.

รหัส : LA-PTE-76631

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 81,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:35:43 น.

รหัส : LA-PTE-77262

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:33:56 น.

รหัส : LA-PTE-78516

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 23,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:32:08 น.

รหัส : LA-PTE-78856

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 06:31:15 น.

รหัส : LA-PTE-76754

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 4,520,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 04:52:14 น.

รหัส : TC-PTE-77392

อาคารพาณิชย์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 04:48:43 น.

รหัส : TC-PTE-62661

อาคารพาณิชย์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 02:59:12 น.