ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PYO-204648

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 11:52:17 น.

รหัส : LA-PYO-79945

ที่ดิน

ดอกคำใต้ , พะเยา

ราคา 5,278,500 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 21:57:34 น.

รหัส : LA-PYO-79719

ที่ดิน

ดอกคำใต้ , พะเยา

ราคา 1,500 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 21:57:28 น.

รหัส : LA-PYO-202251

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2562 02:12:42 น.

รหัส : LA-PYO-202245

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2562 01:59:40 น.

รหัส : LA-PYO-199341

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2562 23:25:25 น.

รหัส : LA-PYO-199323

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2562 23:06:00 น.

รหัส : LA-PYO-196464

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2562 14:46:09 น.

รหัส : LA-PYO-196448

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2562 14:27:14 น.

รหัส : LA-PYO-193472

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2562 12:05:32 น.

รหัส : LA-PYO-193462

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2562 11:44:43 น.

รหัส : LA-PYO-190864

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2562 18:20:57 น.

รหัส : LA-PYO-190858

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2562 18:03:54 น.

รหัส : LA-PYO-188331

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2562 17:00:11 น.

รหัส : LA-PYO-188321

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2562 16:45:25 น.

รหัส : LA-PYO-170612

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2562 13:32:44 น.

รหัส : LA-PYO-148577

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2562 12:38:13 น.

รหัส : LA-PYO-148573

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2562 12:38:06 น.

รหัส : LA-PYO-185476

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 22:36:57 น.

รหัส : LA-PYO-185463

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 22:21:34 น.

1 2 3 4 5 6