ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NRT-50169

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 12,800,000 บาท

พื้นที่ 201 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ธ.ค. 2562 10:05:10 น.

รหัส : LA-NRT-89636

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2562 00:12:24 น.

รหัส : LA-NRT-87293

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ธ.ค. 2562 22:42:36 น.

รหัส : HO-NRT-161882

บ้านเดี่ยว

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 15:04:39 น.

รหัส : LA-NRT-161886

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 331 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 15:00:29 น.

รหัส : LA-NRT-212740

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 198 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 13:12:49 น.

รหัส : LA-NRT-161442

ที่ดิน

นาบอน , นครศรีธรรมราช

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 11:43:18 น.

รหัส : HO-NRT-161445

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 11:41:12 น.

รหัส : LA-NRT-163783

ที่ดิน

ร่อนพิบูลย์ , นครศรีธรรมราช

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 11:39:38 น.

รหัส : LA-NRT-171138

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 617 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 08:16:03 น.

รหัส : LA-NRT-172067

ที่ดิน

เชียรใหญ่ , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,469,000 บาท

พื้นที่ 2260 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 07:54:23 น.

รหัส : LA-NRT-179034

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,635,000 บาท

พื้นที่ 1054 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 04:40:47 น.

รหัส : LA-NRT-179039

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 38,893,750 บาท

พื้นที่ 6223 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 04:35:55 น.

รหัส : HO-NRT-195135

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 19:11:50 น.

รหัส : LA-NRT-211625

ที่ดิน

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ต.ค. 2562 18:03:39 น.

รหัส : HT-NRT-204318

โรงแรม รีสอร์ท

ลานสกา , นครศรีธรรมราช

ราคา 0 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2562 14:21:45 น.

รหัส : LA-NRT-190929

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 20:22:50 น.

รหัส : HT-NRT-202485

โรงแรม รีสอร์ท

ลานสกา , นครศรีธรรมราช

ราคา 1 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2562 15:36:41 น.

รหัส : HT-NRT-201144

โรงแรม รีสอร์ท

ลานสกา , นครศรีธรรมราช

ราคา 0 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2562 15:34:57 น.

รหัส : HT-NRT-199155

โรงแรม รีสอร์ท

ลานสกา , นครศรีธรรมราช

ราคา 0 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2562 16:15:39 น.

1 2 3 4 5 6