ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NRT-61485

บ้านเดี่ยว

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2562 10:39:50 น.

รหัส : HT-NRT-81122

โรงแรม รีสอร์ท

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 331 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2562 10:39:34 น.

รหัส : HO-NRT-161212

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 20:27:52 น.

รหัส : HO-NRT-161047

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 13:23:10 น.

รหัส : HO-NRT-160632

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2562 17:08:59 น.

รหัส : TC-NRT-67951

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:24:17 น.

รหัส : HO-NRT-67947

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:24:09 น.

รหัส : TC-NRT-67844

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:24:01 น.

รหัส : HO-NRT-67842

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:23:53 น.

รหัส : TC-NRT-67626

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:22:09 น.

รหัส : HO-NRT-92668

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 19:54:53 น.

รหัส : HO-NRT-117373

บ้านเดี่ยว

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 117 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2562 15:32:26 น.

รหัส : HO-NRT-114570

บ้านเดี่ยว

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 117 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ธ.ค. 2561 00:58:08 น.

รหัส : HO-NRT-114056

บ้านเดี่ยว

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 117 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 00:22:00 น.

รหัส : LA-NRT-113420

ที่ดิน

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ธ.ค. 2561 19:34:29 น.

รหัส : LA-NRT-112359

ที่ดิน

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2561 18:28:32 น.

รหัส : HO-NRT-41210

บ้านเดี่ยว

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 19:35:46 น.

รหัส : LA-NRT-12057

ที่ดิน

นาบอน , นครศรีธรรมราช

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2561 21:32:47 น.

รหัส : HT-NRT-38225

โรงแรม รีสอร์ท

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 331 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2561 06:21:29 น.

รหัส : HO-NRT-38229

บ้านเดี่ยว

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2561 06:19:35 น.

1 2 3 4 5 6