ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SRI-3401

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:46:22 น.

รหัส : HO-SRI-6448

บ้านเดี่ยว

เมืองสระบุรี , สระบุรี

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:42:12 น.

รหัส : HO-SRI-12631

บ้านเดี่ยว

เมืองสระบุรี , สระบุรี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 14:38:56 น.

รหัส : LA-SRI-61200

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 2,022,000 บาท

พื้นที่ 337 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 13:12:44 น.

รหัส : LA-SRI-69357

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 175 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:15:25 น.

รหัส : LA-SRI-69361

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 236 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:13:53 น.

รหัส : LA-SRI-69660

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:12:06 น.

รหัส : LA-SRI-70721

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:11:22 น.

รหัส : LA-SRI-70724

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:09:54 น.

รหัส : LA-SRI-72032

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:07:29 น.

รหัส : LA-SRI-72039

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:06:00 น.

รหัส : LA-SRI-72040

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 261 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:05:05 น.

รหัส : LA-SRI-72047

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 261 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:02:31 น.

รหัส : LA-SRI-72051

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 266 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:00:53 น.

รหัส : LA-SRI-72064

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:00:05 น.

รหัส : LA-SRI-72962

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:56:59 น.

รหัส : LA-SRI-72965

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 335 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:56:16 น.

รหัส : LA-SRI-72966

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:55:27 น.

รหัส : LA-SRI-72969

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:53:53 น.

รหัส : LA-SRI-73494

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:53:09 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9