ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-26145

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 15:23:43 น.

รหัส : LA-TRT-46549

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 13:26:31 น.

รหัส : HO-TRT-55282

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 15:08:23 น.

รหัส : HO-TRT-22672

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 14:51:13 น.

รหัส : LA-TRT-58170

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 300,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 10:48:35 น.

รหัส : HO-TRT-55311

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 15:10:18 น.

รหัส : LA-TRT-33548

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 14:47:15 น.

รหัส : LA-TRT-57476

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 450,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 3 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 11:05:03 น.

รหัส : LA-TRT-36356

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 2,925,625 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2561 06:50:25 น.

รหัส : HO-TRT-53450

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ค. 2561 13:55:50 น.

รหัส : LA-TRT-28707

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 111 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 17:07:40 น.

รหัส : HO-TRT-53800

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 12:41:50 น.

รหัส : LA-TRT-45573

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 9,999,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2561 10:54:43 น.

รหัส : HO-TRT-32543

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ค. 2561 06:27:32 น.

รหัส : LA-TRT-36085

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2561 18:46:02 น.

รหัส : LA-TRT-36011

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2561 14:26:39 น.

รหัส : LA-TRT-29952

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 10:48:32 น.

รหัส : LA-TRT-27068

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 10:29:11 น.

รหัส : LA-TRT-26347

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 มี.ค. 2561 22:31:19 น.

1