ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-115646

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 08:14:50 น.

รหัส : LA-TRT-159969

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 23:26:25 น.

รหัส : LA-TRT-46549

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:23:25 น.

รหัส : LA-TRT-33548

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:20:46 น.

รหัส : HO-TRT-55282

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:02:11 น.

รหัส : LA-TRT-121481

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:38:54 น.

รหัส : LA-TRT-126667

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:34:34 น.

รหัส : LA-TRT-29952

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:23:08 น.

รหัส : HO-TRT-22672

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:00:59 น.

รหัส : HO-TRT-32543

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:00:15 น.

รหัส : HO-TRT-55311

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:39:43 น.

รหัส : LA-TRT-107088

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:36:20 น.

รหัส : LA-TRT-65879

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562 13:14:05 น.

รหัส : LA-TRT-114234

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2562 19:21:01 น.

รหัส : LA-TRT-94447

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2562 14:30:43 น.

รหัส : LA-TRT-127678

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2562 11:01:43 น.

รหัส : HO-TRT-114013

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2562 08:34:13 น.

รหัส : LA-TRT-72480

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 00:37:07 น.

รหัส : LA-TRT-92013

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 170,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2562 02:09:01 น.

รหัส : LA-TRT-153764

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 77,000,077 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 3 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2562 15:03:05 น.

1 2 3