ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-66886

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,300,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 16:03:03 น.

รหัส : LA-CCO-61313

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 144,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 08:19:26 น.

รหัส : LA-CCO-43230

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 306,660,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 2 งาน 76 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 03:19:12 น.

รหัส : LA-CCO-61087

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 33,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 02:56:46 น.

รหัส : LA-CCO-78084

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 31 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 02:31:50 น.

รหัส : LA-CCO-42069

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 43,273,750 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2561 06:21:00 น.

รหัส : LA-CCO-78716

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 45,130,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 1 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:29:41 น.

รหัส : LA-CCO-70062

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 136,595,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 17:22:21 น.

รหัส : LA-CCO-75923

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 136,595,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 16:48:52 น.

รหัส : WH-CCO-79503

โรงงาน คลังสินค้า

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 10:03:46 น.

รหัส : TH-CCO-67207

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2561 07:27:06 น.

รหัส : WH-CCO-78870

โรงงาน คลังสินค้า

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 300,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 1 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2561 00:04:34 น.

รหัส : WH-CCO-78367

โรงงาน คลังสินค้า

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 3 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 16:32:26 น.

รหัส : LA-CCO-47677

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 00:28:20 น.

รหัส : LA-CCO-77535

ที่ดิน

สนามชัยเขต , ฉะเชิงเทรา

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 1 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2561 20:55:16 น.

รหัส : WH-CCO-77128

โรงงาน คลังสินค้า

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:20:15 น.

รหัส : LA-CCO-65343

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 1 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 06:57:54 น.

รหัส : LA-CCO-64345

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 45,130,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 1 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 13:42:59 น.

รหัส : LA-CCO-76435

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 144,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 17:50:57 น.

รหัส : TC-CCO-76333

อาคารพาณิชย์

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 12:22:04 น.

1 2 3 4 5 6 7 8