ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-44322

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 88

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 21:36:13 น.

รหัส : LA-NYK-8837

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 13,600,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:58:48 น.

รหัส : LA-NYK-33116

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 12:23:23 น.

รหัส : LA-NYK-33119

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 12:20:36 น.

รหัส : LA-NYK-33121

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 12:19:16 น.

รหัส : LA-NYK-33123

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 12:17:56 น.

รหัส : LA-NYK-33125

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 12:16:33 น.

รหัส : LA-NYK-43683

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 11:41:51 น.

รหัส : LA-NYK-43681

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 11:38:05 น.

รหัส : LA-NYK-43679

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 590,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 11:34:20 น.

รหัส : LA-NYK-43676

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 11:30:31 น.

รหัส : LA-NYK-43673

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 11:26:42 น.

รหัส : LA-NYK-21180

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 3 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 05:39:41 น.

รหัส : LA-NYK-32121

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2561 18:01:53 น.

รหัส : LA-NYK-16052

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2561 02:11:07 น.

รหัส : LA-NYK-21789

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,599,200 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ค. 2561 23:50:15 น.

รหัส : LA-NYK-41944

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2561 13:01:49 น.

รหัส : LA-NYK-28215

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 14:09:38 น.

รหัส : LA-NYK-41388

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 14:57:31 น.

รหัส : LA-NYK-41386

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 14:53:42 น.

1 2 3 4