ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-63755

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 13:22:33 น.

รหัส : LA-SKW-121900

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 16:27:00 น.

รหัส : LA-SKW-121884

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 15:08:32 น.

รหัส : LA-SKW-121756

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 10:16:24 น.

รหัส : TC-SKW-121228

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 17:27:50 น.

รหัส : TC-SKW-121194

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 12:24:26 น.

รหัส : LA-SKW-121185

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 11:10:43 น.

รหัส : LA-SKW-120530

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 14:58:11 น.

รหัส : TC-SKW-120454

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 12:18:45 น.

รหัส : HO-SKW-120084

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 276 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 15:36:23 น.

รหัส : TC-SKW-120014

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 13:01:46 น.

รหัส : TC-SKW-119939

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 11:18:32 น.

รหัส : LA-SKW-118587

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2562 14:45:45 น.

รหัส : HO-SKW-118204

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2562 16:13:33 น.

รหัส : LA-SKW-118165

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 3 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2562 13:55:02 น.

รหัส : TC-SKW-118121

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2562 10:10:53 น.

รหัส : LA-SKW-117609

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ม.ค. 2562 14:20:22 น.

รหัส : LA-SKW-117468

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ม.ค. 2562 10:00:37 น.

รหัส : LA-SKW-117195

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2562 14:50:10 น.

รหัส : TC-SKW-117095

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2562 10:41:52 น.

1 2 3 4 5 6 7 8