ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-63755

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561 19:07:15 น.

รหัส : LA-SKW-42552

ที่ดิน

วังสมบูรณ์ , สระแก้ว

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 55 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561 17:29:56 น.

รหัส : HO-SKW-101025

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561 15:16:31 น.

รหัส : LA-SKW-101022

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561 15:12:23 น.

รหัส : HO-SKW-100484

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 17:13:40 น.

รหัส : LA-SKW-100443

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:19:06 น.

รหัส : HO-SKW-100441

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:15:02 น.

รหัส : LA-SKW-100375

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 13:16:05 น.

รหัส : LA-SKW-100029

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 8,730,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 3 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 16:55:50 น.

รหัส : LA-SKW-99565

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 430,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 16:48:04 น.

รหัส : LA-SKW-99556

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 9,398,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 16:04:11 น.

รหัส : HO-SKW-98882

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2561 15:42:02 น.

รหัส : HO-SKW-98819

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2561 12:21:21 น.

รหัส : HO-SKW-98507

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 276 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 17:05:43 น.

รหัส : LA-SKW-98422

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 13:32:01 น.

รหัส : LA-SKW-98395

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 11:30:05 น.

รหัส : HO-SKW-98191

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ย. 2561 17:26:54 น.

รหัส : HO-SKW-97502

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 16:48:44 น.

รหัส : LA-SKW-97468

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 15:24:51 น.

รหัส : HO-SKW-97001

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 16:07:29 น.

1 2 3 4 5