ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-20238

ที่ดิน

ตาพระยา , สระแก้ว

ราคา 720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 14:49:04 น.

รหัส : LA-SKW-15301

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 20:59:30 น.

รหัส : TC-SKW-4222

อาคารพาณิชย์

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 20:48:55 น.

รหัส : LA-SKW-26415

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 14:48:25 น.

รหัส : HO-SKW-57662

บ้านเดี่ยว

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:34:42 น.

รหัส : TC-SKW-57660

อาคารพาณิชย์

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:29:50 น.

รหัส : HO-SKW-40364

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,990,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 14:35:35 น.

รหัส : LA-SKW-42552

ที่ดิน

วังสมบูรณ์ , สระแก้ว

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 55 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 2561 20:39:27 น.

รหัส : LA-SKW-12486

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 12:13:19 น.

รหัส : TC-SKW-12199

อาคารพาณิชย์

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2561 08:35:09 น.

รหัส : LA-SKW-28655

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 62 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:40:04 น.

รหัส : LA-SKW-39848

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2561 04:21:18 น.

รหัส : LA-SKW-27994

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561 02:08:51 น.

รหัส : LA-SKW-9961

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 801,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2561 17:31:55 น.

รหัส : LA-SKW-18061

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2561 15:45:39 น.

รหัส : LA-SKW-12913

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2561 15:35:44 น.

รหัส : LA-SKW-10542

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2560 02:31:32 น.

รหัส : LA-SKW-4316

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ย. 2560 04:30:17 น.

รหัส : LA-SKW-4906

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ย. 2560 04:15:15 น.

รหัส : TC-SKW-4925

อาคารพาณิชย์

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ย. 2560 04:13:46 น.

1 2