ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-19863

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 06:07:55 น.

รหัส : LA-NMA-19864

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 184,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 06:06:46 น.

รหัส : LA-NMA-8495

ที่ดิน

จักราช , นครราชสีมา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 05:01:46 น.

รหัส : LA-NMA-11569

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 42,500,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 03:27:00 น.

รหัส : LA-NMA-15366

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2561 19:14:17 น.

รหัส : LA-NMA-18108

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2561 18:09:31 น.

รหัส : LA-NMA-21175

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2561 16:28:56 น.

รหัส : TC-NMA-21176

อาคารพาณิชย์

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2561 16:27:58 น.

รหัส : HO-NMA-15922

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 14:05:51 น.

รหัส : HO-NMA-18214

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 13:21:31 น.

รหัส : LA-NMA-24000

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 13:57:48 น.

รหัส : LA-NMA-3537

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 22,350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 11:43:17 น.

รหัส : LA-NMA-23960

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 11:22:45 น.

รหัส : LA-NMA-23957

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 11:16:39 น.

รหัส : LA-NMA-13864

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 10:16:54 น.

รหัส : LA-NMA-23476

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 09:44:07 น.

รหัส : LA-NMA-19683

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 05:38:21 น.

รหัส : LA-NMA-19684

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 05:36:48 น.

รหัส : LA-NMA-19685

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 184,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 02:02:27 น.

รหัส : LA-NMA-15777

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 2 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2561 14:52:19 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10