ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-RET-193483

บ้านเดี่ยว

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 121 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2562 12:22:13 น.

รหัส : TC-RET-192337

อาคารพาณิชย์

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2562 21:01:36 น.

รหัส : LA-RET-187845

ที่ดิน

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2562 13:32:37 น.

รหัส : LA-RET-190686

ที่ดิน

โพนทอง , ร้อยเอ็ด

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2562 03:20:38 น.

รหัส : LA-RET-185362

ที่ดิน

โพนทอง , ร้อยเอ็ด

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 19:18:28 น.

รหัส : LA-RET-157495

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2562 15:16:13 น.

รหัส : LA-RET-128878

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2562 10:31:25 น.

รหัส : LA-RET-172985

ที่ดิน

สุวรรณภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 2562 02:38:06 น.

รหัส : LA-RET-163519

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 4,812,750 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 22:18:02 น.

รหัส : LA-RET-165903

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 19:48:00 น.

รหัส : LA-RET-165876

ที่ดิน

อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด

ราคา 35,250,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 176 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 18:51:27 น.

รหัส : LA-RET-165417

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 310,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 207 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2562 21:43:25 น.

รหัส : LA-RET-165416

ที่ดิน

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,415,875 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2562 21:34:58 น.

รหัส : HO-RET-130194

บ้านเดี่ยว

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 มิ.ย. 2562 14:49:20 น.

รหัส : HO-RET-163526

บ้านเดี่ยว

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 20:15:59 น.

รหัส : LA-RET-163132

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 58,941,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มิ.ย. 2562 20:50:02 น.

รหัส : LA-RET-147928

ที่ดิน

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,415,875 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ค. 2562 21:41:21 น.

รหัส : LA-RET-155354

ที่ดิน

อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด

ราคา 35,250,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 176 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:49:09 น.

รหัส : LA-RET-147931

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 310,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 207 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 เม.ย. 2562 02:21:18 น.

รหัส : LA-RET-147922

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 เม.ย. 2562 02:00:38 น.

1 2