ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-KSN-72365

บ้านเดี่ยว

นามน , กาฬสินธุ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:37:23 น.

รหัส : LA-KSN-39193

ที่ดิน

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 3 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:19:08 น.

รหัส : LA-KSN-70772

ที่ดิน

ดอนจาน , กาฬสินธุ์

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:06:54 น.

รหัส : TC-KSN-129706

อาคารพาณิชย์

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:51:38 น.

รหัส : LA-KSN-148277

ที่ดิน

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:51:09 น.

รหัส : HO-KSN-39275

บ้านเดี่ยว

กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:25:46 น.

รหัส : HO-KSN-22094

บ้านเดี่ยว

กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:25:37 น.

รหัส : LA-KSN-43690

ที่ดิน

ห้วยผึ้ง , กาฬสินธุ์

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:04:09 น.

รหัส : TC-KSN-43693

อาคารพาณิชย์

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:04:04 น.

รหัส : LA-KSN-117527

ที่ดิน

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562 14:14:09 น.

รหัส : LA-KSN-115052

ที่ดิน

นาคู , กาฬสินธุ์

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 15:25:35 น.

รหัส : HO-KSN-115054

บ้านเดี่ยว

กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 15:25:26 น.

รหัส : HO-KSN-115056

บ้านเดี่ยว

นามน , กาฬสินธุ์

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 15:25:16 น.

รหัส : LA-KSN-126389

ที่ดิน

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 15:20:12 น.

รหัส : LA-KSN-126392

ที่ดิน

คำม่วง , กาฬสินธุ์

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 15:18:26 น.

รหัส : LA-KSN-59331

ที่ดิน

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มี.ค. 2562 13:39:46 น.

รหัส : WH-KSN-138024

โรงงาน คลังสินค้า

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 มี.ค. 2562 22:18:50 น.

รหัส : WH-KSN-103095

โรงงาน คลังสินค้า

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มี.ค. 2562 13:04:29 น.

รหัส : LA-KSN-119724

ที่ดิน

สหัสขันธ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2562 21:36:40 น.

รหัส : LA-KSN-118650

ที่ดิน

สหัสขันธ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2562 18:22:14 น.

1 2