ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : AP-PRE-63378

อพาร์ทเมนท์

ร้องกวาง , แพร่

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:30:46 น.

รหัส : HO-PRE-131683

บ้านเดี่ยว

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:25:33 น.

รหัส : LA-PRE-131684

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 5,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:25:26 น.

รหัส : TC-PRE-131687

อาคารพาณิชย์

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:25:19 น.

รหัส : HO-PRE-142401

บ้านเดี่ยว

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:36:53 น.

รหัส : TC-PRE-142406

อาคารพาณิชย์

ร้องกวาง , แพร่

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:36:47 น.

รหัส : TC-PRE-21644

อาคารพาณิชย์

สูงเม่น , แพร่

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:27:14 น.

รหัส : LA-PRE-13638

ที่ดิน

ร้องกวาง , แพร่

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:23:36 น.

รหัส : LA-PRE-19806

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:01:27 น.

รหัส : HO-PRE-113591

บ้านเดี่ยว

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:16:03 น.

รหัส : TC-PRE-113592

อาคารพาณิชย์

ร้องกวาง , แพร่

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:15:58 น.

รหัส : LA-PRE-158925

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 4,611,250 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2562 16:24:19 น.

รหัส : HO-PRE-143677

บ้านเดี่ยว

สอง , แพร่

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มี.ค. 2562 20:11:39 น.

รหัส : LA-PRE-132059

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 มี.ค. 2562 02:58:29 น.

รหัส : LA-PRE-125220

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 4,611,250 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ม.ค. 2562 17:17:14 น.

รหัส : LA-PRE-106967

ที่ดิน

วังชิ้น , แพร่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 10000 ตารางวา 0 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2561 05:48:41 น.

รหัส : LA-PRE-94124

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2561 20:55:45 น.

รหัส : LA-PRE-69921

ที่ดิน

เมืองแพร่ , แพร่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 09:42:54 น.

รหัส : LA-PRE-62336

ที่ดิน

หนองม่วงไข่ , แพร่

ราคา 6,800,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2561 19:19:22 น.

รหัส : TC-PRE-12001

อาคารพาณิชย์

สูงเม่น , แพร่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 20:06:42 น.

1 2