ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-82535

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มี.ค. 2562 05:28:16 น.

รหัส : TC-RBR-135731

อาคารพาณิชย์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:34:39 น.

รหัส : LA-RBR-135735

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:31:47 น.

รหัส : LA-RBR-142424

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:28:41 น.

รหัส : LA-RBR-135738

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 227 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:27:21 น.

รหัส : LA-RBR-135740

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:23:10 น.

รหัส : LA-RBR-135743

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:19:02 น.

รหัส : LA-RBR-135746

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 19,460,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 0 งาน 97 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:15:58 น.

รหัส : HO-RBR-135301

บ้านเดี่ยว

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 29,500,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:24:10 น.

รหัส : LA-RBR-135302

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 29,500,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:22:46 น.

รหัส : LA-RBR-142355

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:20:43 น.

รหัส : LA-RBR-3749

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 2 งาน 125 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 09:32:27 น.

รหัส : LA-RBR-142311

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 09:20:05 น.

รหัส : LA-RBR-116691

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 376 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 21:50:25 น.

รหัส : LA-RBR-136575

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 21:47:52 น.

รหัส : LA-RBR-142003

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:48:03 น.

รหัส : LA-RBR-141921

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 10:01:58 น.

รหัส : LA-RBR-26325

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 67 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 09:42:39 น.

รหัส : LA-RBR-45389

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 08:30:11 น.

รหัส : LA-RBR-45396

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 08:27:33 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9