ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KRI-75898

ที่ดิน

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 13,920,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 1 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2561 11:01:01 น.

รหัส : LA-KRI-31703

ที่ดิน

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 370,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2561 05:01:40 น.

รหัส : LA-KRI-100421

ที่ดิน

ไทรโยค , กาญจนบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 14:40:26 น.

รหัส : LA-KRI-100378

ที่ดิน

ไทรโยค , กาญจนบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 13ไร่ พร้อมบ้าน 9หลัง

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 13:26:09 น.

รหัส : LA-KRI-100041

ที่ดิน

ห้วยกระเจา , กาญจนบุรี

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 17:59:23 น.

รหัส : LA-KRI-20992

ที่ดิน

ไทรโยค , กาญจนบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 17:14:17 น.

รหัส : LA-KRI-89952

ที่ดิน

ท่าม่วง , กาญจนบุรี

ราคา 44,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:41:32 น.

รหัส : LA-KRI-89954

ที่ดิน

ไทรโยค , กาญจนบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 2 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:40:33 น.

รหัส : LA-KRI-89956

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 25,697,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:39:34 น.

รหัส : LA-KRI-89960

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 52,558,500 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 2 งาน 87 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:38:31 น.

รหัส : LA-KRI-89964

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 3 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:37:30 น.

รหัส : LA-KRI-89967

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 25,482,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 1 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:36:32 น.

รหัส : LA-KRI-89971

ที่ดิน

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 86,368,125 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 115 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:35:22 น.

รหัส : LA-KRI-91757

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 52,558,500 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 2 งาน 87 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:34:21 น.

รหัส : LA-KRI-91759

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 3 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:33:19 น.

รหัส : LA-KRI-91761

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 25,482,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 1 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:32:21 น.

รหัส : LA-KRI-91763

ที่ดิน

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 86,368,125 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 115 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:31:17 น.

รหัส : HO-KRI-92159

บ้านเดี่ยว

ท่าม่วง , กาญจนบุรี

ราคา 44,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:29:13 น.

รหัส : LA-KRI-92163

ที่ดิน

ไทรโยค , กาญจนบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 2 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:28:05 น.

รหัส : LA-KRI-92167

ที่ดิน

บ่อพลอย , กาญจนบุรี

ราคา 25,697,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 14:27:04 น.

1 2 3 4 5 6