ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPB-121207

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 17,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 14:24:50 น.

รหัส : LA-SPB-156416

ที่ดิน

สามชุก , สุพรรณบุรี

ราคา 380,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:40:49 น.

รหัส : LA-SPB-156397

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 12,030,597 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 1 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:40:10 น.

รหัส : LA-SPB-159763

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,636,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:26:03 น.

รหัส : LA-SPB-159762

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 2,880,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:25:57 น.

รหัส : LA-SPB-153807

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 3,032,750 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:24:40 น.

รหัส : LA-SPB-115364

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 4,207,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:08:26 น.

รหัส : LA-SPB-128250

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:48:26 น.

รหัส : LA-SPB-65736

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 16:23:51 น.

รหัส : LA-SPB-149418

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 100 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 13:25:53 น.

รหัส : LA-SPB-47920

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 175 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:42:44 น.

รหัส : TC-SPB-10900

อาคารพาณิชย์

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:37:26 น.

รหัส : LA-SPB-90940

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:17:12 น.

รหัส : LA-SPB-101886

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 2 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:14:14 น.

รหัส : LA-SPB-119112

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:06:45 น.

รหัส : LA-SPB-119114

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:06:39 น.

รหัส : LA-SPB-119117

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:06:31 น.

รหัส : LA-SPB-119119

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:06:24 น.

รหัส : LA-SPB-119110

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 09:01:56 น.

รหัส : LA-SPB-119111

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 08:53:41 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9