ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPB-24287

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2561 19:35:47 น.

รหัส : LA-SPB-4654

ที่ดิน

หนองหญ้าไซ , สุพรรณบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 06:59:01 น.

รหัส : LA-SPB-22996

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2561 14:19:39 น.

รหัส : HO-SPB-21016

บ้านเดี่ยว

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.พ. 2561 17:34:16 น.

รหัส : TH-SPB-21017

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 790,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.พ. 2561 17:32:58 น.

รหัส : LA-SPB-21646

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2561 12:43:32 น.

รหัส : HO-SPB-12250

บ้านเดี่ยว

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2561 03:09:00 น.

รหัส : TH-SPB-12253

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2561 03:07:47 น.

รหัส : LA-SPB-21041

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.พ. 2561 20:08:38 น.

รหัส : HO-SPB-20309

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2561 22:08:36 น.

รหัส : HO-SPB-19867

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ม.ค. 2561 16:47:28 น.

รหัส : HO-SPB-19687

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 17:00:20 น.

รหัส : HO-SPB-19457

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 17:36:41 น.

รหัส : HO-SPB-19287

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 19:59:27 น.

รหัส : HO-SPB-18590

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 22:19:31 น.

รหัส : HO-SPB-17616

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 20:24:57 น.

รหัส : HO-SPB-16846

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2561 20:50:16 น.

รหัส : TC-SPB-10903

อาคารพาณิชย์

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2560 22:15:23 น.

รหัส : TC-SPB-10900

อาคารพาณิชย์

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2560 22:10:19 น.

1