ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPB-198276

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 175 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 19:29:01 น.

รหัส : LA-SPB-149418

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 100 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 13:30:13 น.

รหัส : LA-SPB-99800

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 00:38:37 น.

รหัส : LA-SPB-89925

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 00:37:21 น.

รหัส : LA-SPB-46972

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 00:37:16 น.

รหัส : LA-SPB-47417

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 00:37:07 น.

รหัส : LA-SPB-168695

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 00:30:15 น.

รหัส : LA-SPB-47760

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2563 00:11:36 น.

รหัส : HO-SPB-103236

บ้านเดี่ยว

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 20:20:22 น.

รหัส : LA-SPB-46923

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 02:40:48 น.

รหัส : LA-SPB-58414

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 02:40:44 น.

รหัส : LA-SPB-67529

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 02:38:31 น.

รหัส : LA-SPB-148045

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 02:34:32 น.

รหัส : LA-SPB-198764

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 173 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2563 17:37:43 น.

รหัส : HO-SPB-66422

บ้านเดี่ยว

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 325 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 19:31:50 น.

รหัส : LA-SPB-29358

ที่ดิน

หนองหญ้าไซ , สุพรรณบุรี

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 17:45:38 น.

รหัส : HO-SPB-206531

บ้านเดี่ยว

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 15:50:36 น.

รหัส : LA-SPB-96052

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 30,615,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 15:27:31 น.

รหัส : LA-SPB-133148

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 00:47:29 น.

รหัส : LA-SPB-201704

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 175 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 19:16:24 น.

« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 ถัดไป »