ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKM-101038

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 04:58:51 น.

รหัส : HO-SKM-63292

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 16:30:21 น.

รหัส : HO-SKM-64000

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 16:23:59 น.

รหัส : LA-SKM-29446

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 7,730,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 13:00:40 น.

รหัส : LA-SKM-40313

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:09:57 น.

รหัส : HO-SKM-24635

บ้านเดี่ยว

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 18,500,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:29:44 น.

รหัส : TC-SKM-108186

อาคารพาณิชย์

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:06:10 น.

รหัส : LA-SKM-108189

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:05:57 น.

รหัส : HO-SKM-82528

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 43,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2562 22:13:57 น.

รหัส : LA-SKM-157164

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2562 14:03:30 น.

รหัส : LA-SKM-32083

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 257 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 19:40:39 น.

รหัส : LA-SKM-5776

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 19:40:02 น.

รหัส : LA-SKM-32067

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 19:35:41 น.

รหัส : LA-SKM-143311

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2562 12:27:07 น.

รหัส : LA-SKM-154540

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 331 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2562 19:59:30 น.

รหัส : LA-SKM-153882

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2562 21:57:10 น.

รหัส : LA-SKM-51111

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 เม.ย. 2562 15:13:25 น.

รหัส : LA-SKM-129608

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2562 15:23:44 น.

รหัส : LA-SKM-7450

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 เม.ย. 2562 12:42:04 น.

รหัส : LA-SKM-95112

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 เม.ย. 2562 12:42:50 น.

1 2 3