ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKM-69767

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 11:07:21 น.

รหัส : LA-SKM-95112

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 11:02:41 น.

รหัส : LA-SKM-20393

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 11:02:27 น.

รหัส : LA-SKM-183996

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 11:02:09 น.

รหัส : LA-SKM-165332

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 10:40:44 น.

รหัส : LA-SKM-211687

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 10:31:03 น.

รหัส : LA-SKM-7450

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 10:03:33 น.

รหัส : LA-SKM-29446

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 7,730,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2562 15:42:39 น.

รหัส : LA-SKM-20813

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2562 14:24:29 น.

รหัส : LA-SKM-179944

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2562 14:24:15 น.

รหัส : LA-SKM-95636

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2562 11:14:19 น.

รหัส : LA-SKM-66582

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 12:44:06 น.

รหัส : HO-SKM-63292

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 2562 14:25:59 น.

รหัส : LA-SKM-143311

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 12:45:32 น.

รหัส : LA-SKM-212013

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 5,835,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 15:39:39 น.

รหัส : LA-SKM-73468

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 13:06:05 น.

รหัส : LA-SKM-157164

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ต.ค. 2562 22:10:18 น.

รหัส : LA-SKM-180349

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 11,200,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ต.ค. 2562 15:46:45 น.

รหัส : HO-SKM-47554

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2562 10:04:06 น.

รหัส : LA-SKM-40313

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 23:11:49 น.

1 2 3 4