ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-NRT-192971

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

จุฬาภรณ์ , นครศรีธรรมราช

ราคา 3,950,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2562 10:12:19 น.

รหัส : LA-NRT-87293

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 14:28:16 น.

รหัส : LA-NRT-89636

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 14:23:22 น.

รหัส : LA-NRT-179039

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 38,893,750 บาท

พื้นที่ 6223 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:47:00 น.

รหัส : LA-NRT-179034

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,635,000 บาท

พื้นที่ 1054 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:46:53 น.

รหัส : LA-NRT-178903

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 38,893,750 บาท

พื้นที่ 6223 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:37:11 น.

รหัส : LA-NRT-172067

ที่ดิน

เชียรใหญ่ , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,469,000 บาท

พื้นที่ 2260 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 02:36:25 น.

รหัส : TH-NRT-192167

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2562 11:46:54 น.

รหัส : TH-NRT-192166

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2562 11:37:46 น.

รหัส : LA-NRT-192154

ที่ดิน

ถ้ำพรรณรา , นครศรีธรรมราช

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2562 10:58:26 น.

รหัส : TC-NRT-178121

อาคารพาณิชย์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,790,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:16:26 น.

รหัส : LA-NRT-185206

ที่ดิน

ถ้ำพรรณรา , นครศรีธรรมราช

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:11:27 น.

รหัส : LA-NRT-185213

ที่ดิน

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 10,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:11:15 น.

รหัส : TH-NRT-187719

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ถ้ำพรรณรา , นครศรีธรรมราช

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:10:29 น.

รหัส : LA-NRT-183707

ที่ดิน

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:05:10 น.

รหัส : TC-NRT-183710

อาคารพาณิชย์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:04:58 น.

รหัส : LA-NRT-183711

ที่ดิน

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 17,600,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:04:52 น.

รหัส : TC-NRT-183712

อาคารพาณิชย์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2562 13:04:46 น.

รหัส : LA-NRT-190929

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2562 20:26:06 น.

รหัส : LA-NRT-161442

ที่ดิน

นาบอน , นครศรีธรรมราช

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2562 16:39:12 น.

1 2 3 4 5