ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-NRT-34924

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 15,800,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:31:06 น.

รหัส : HO-NRT-34929

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 14,800,000 บาท

พื้นที่ 201 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:26:37 น.

รหัส : TC-NRT-50168

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 13,800,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:15:39 น.

รหัส : HO-NRT-50169

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 12,800,000 บาท

พื้นที่ 201 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:11:03 น.

รหัส : TC-NRT-64305

อาคารพาณิชย์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:55:21 น.

รหัส : HO-NRT-61485

บ้านเดี่ยว

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 14:14:27 น.

รหัส : HT-NRT-81122

โรงแรม รีสอร์ท

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 331 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:47:17 น.

รหัส : LA-NRT-116039

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 22,028,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:41:04 น.

รหัส : LA-NRT-116040

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 27,755,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:40:04 น.

รหัส : HO-NRT-117373

บ้านเดี่ยว

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 117 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2562 15:32:26 น.

รหัส : LA-NRT-18113

ที่ดิน

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2562 01:53:08 น.

รหัส : TC-NRT-34926

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2562 01:42:57 น.

รหัส : TC-NRT-34927

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2562 01:33:07 น.

รหัส : TC-NRT-34928

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2562 01:21:31 น.

รหัส : HO-NRT-34930

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 201 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2562 01:10:23 น.

รหัส : HO-NRT-34931

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 201 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2562 00:59:40 น.

รหัส : LA-NRT-89636

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2562 20:46:21 น.

รหัส : HO-NRT-11759

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 13:04:28 น.

รหัส : HO-NRT-73119

บ้านเดี่ยว

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 12:58:40 น.

รหัส : LA-NRT-59751

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ม.ค. 2562 09:56:14 น.

1 2 3 4