ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HT-PNA-159378

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 320,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 03:10:31 น.

รหัส : LA-PNA-8860

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2563 19:45:34 น.

รหัส : HT-PNA-159023

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 300,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2563 18:55:26 น.

รหัส : LA-PNA-180898

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 290 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2563 18:49:45 น.

รหัส : HT-PNA-159449

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 320,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2563 02:27:41 น.

รหัส : HT-PNA-160993

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 320,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 13:09:32 น.

รหัส : LA-PNA-203145

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 20:26:07 น.

รหัส : LA-PNA-203131

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 20:25:07 น.

รหัส : LA-PNA-203116

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 20:24:00 น.

รหัส : LA-PNA-203115

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 20:10:36 น.

รหัส : LA-PNA-203092

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:55:55 น.

รหัส : LA-PNA-203090

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:55:50 น.

รหัส : LA-PNA-203104

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:38:37 น.

รหัส : LA-PNA-203045

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:25:01 น.

รหัส : LA-PNA-203043

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:24:56 น.

รหัส : LA-PNA-203073

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:23:00 น.

รหัส : LA-PNA-202974

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:08:03 น.

รหัส : LA-PNA-196723

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:07:35 น.

รหัส : LA-PNA-203050

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:06:43 น.

รหัส : LA-PNA-203048

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 50,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2563 19:04:53 น.

1 2 3 4 5 6 7