ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-38678

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 18:34:42 น.

รหัส : LA-PNA-46551

ที่ดิน

คุระบุรี , พังงา

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 13:25:52 น.

รหัส : LA-PNA-39421

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 00:07:02 น.

รหัส : LA-PNA-39423

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 00:04:37 น.

รหัส : LA-PNA-41423

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:55:53 น.

รหัส : LA-PNA-43427

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:53:20 น.

รหัส : LA-PNA-45662

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:47:34 น.

รหัส : LA-PNA-47305

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:41:02 น.

รหัส : LA-PNA-48619

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 1,004,250 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:40:10 น.

รหัส : LA-PNA-48621

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 293 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:39:16 น.

รหัส : LA-PNA-48625

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:38:24 น.

รหัส : LA-PNA-48695

ที่ดิน

ทับปุด , พังงา

ราคา 380,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:37:31 น.

รหัส : LA-PNA-50820

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 2 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 23:31:21 น.

รหัส : LA-PNA-50693

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 14000 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 07:57:22 น.

รหัส : LA-PNA-36734

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 17,565,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 17:14:27 น.

รหัส : LA-PNA-37801

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,186,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 21:09:50 น.

รหัส : LA-PNA-35132

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2561 16:07:00 น.

รหัส : LA-PNA-36566

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 21:29:38 น.

รหัส : LA-PNA-36384

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 01:37:24 น.

รหัส : LA-PNA-35107

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2561 15:00:40 น.

1 2