ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-LRI-142509

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 530,000 บาท

พื้นที่ 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:05:35 น.

รหัส : LA-LRI-142454

ที่ดิน

สระโบสถ์ , ลพบุรี

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 156 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 16:45:04 น.

รหัส : LA-LRI-137959

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:17:05 น.

รหัส : LA-LRI-137961

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:11:59 น.

รหัส : LA-LRI-77087

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 7,580,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:14:00 น.

รหัส : LA-LRI-133794

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:04:07 น.

รหัส : LA-LRI-130331

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 02:30:40 น.

รหัส : LA-LRI-131819

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 02:16:35 น.

รหัส : LA-LRI-140915

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 12:47:56 น.

รหัส : LA-LRI-60029

ที่ดิน

ชัยบาดาล , ลพบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2562 15:37:30 น.

รหัส : LA-LRI-101362

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2562 14:06:10 น.

รหัส : WH-LRI-137970

โรงงาน คลังสินค้า

โคกสำโรง , ลพบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 มี.ค. 2562 17:32:04 น.

รหัส : LA-LRI-106235

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 2,995,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 มี.ค. 2562 12:24:37 น.

รหัส : LA-LRI-136836

ที่ดิน

โคกสำโรง , ลพบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2562 12:47:43 น.

รหัส : LA-LRI-4934

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.พ. 2562 17:26:06 น.

รหัส : LA-LRI-131280

ที่ดิน

บ้านหมี่ , ลพบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2562 20:46:04 น.

รหัส : LA-LRI-130266

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2562 12:44:00 น.

รหัส : LA-LRI-119968

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 17:57:18 น.

รหัส : LA-LRI-41964

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2562 15:26:23 น.

รหัส : LA-LRI-126655

ที่ดิน

บ้านหมี่ , ลพบุรี

ราคา 690,000 บาท

พื้นที่ 193 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2562 10:27:28 น.

1 2 3 4