ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SKA-58264

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:09:10 น.

รหัส : CO-SKA-58265

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:08:24 น.

รหัส : CO-SKA-58268

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:07:34 น.

รหัส : CO-SKA-58332

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:06:45 น.

รหัส : CO-SKA-59007

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 1,690,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:06:00 น.

รหัส : CO-SKA-59008

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 1,870,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:05:16 น.

รหัส : CO-SKA-59010

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:04:27 น.

รหัส : CO-SKA-59012

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:03:41 น.

รหัส : CO-SKA-59093

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:02:53 น.

รหัส : CO-SKA-59391

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:01:17 น.

รหัส : CO-SKA-59393

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 02:00:33 น.

รหัส : CO-SKA-59395

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:59:46 น.

รหัส : CO-SKA-59398

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:59:02 น.

รหัส : CO-SKA-59402

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:58:18 น.

รหัส : CO-SKA-59405

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:57:32 น.

รหัส : CO-SKA-59408

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:56:45 น.

รหัส : CO-SKA-59818

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:55:59 น.

รหัส : CO-SKA-59820

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 2,120,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:55:14 น.

รหัส : CO-SKA-59822

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:53:28 น.

รหัส : CO-SKA-59823

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 9,700 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 01:52:40 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9