ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-194348

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2562 11:31:52 น.

รหัส : LA-CNT-154905

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2562 05:56:52 น.

รหัส : LA-CNT-194018

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2562 13:40:37 น.

รหัส : LA-CNT-193728

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 4,950,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 2 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2562 12:37:56 น.

รหัส : LA-CNT-137147

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 08:32:42 น.

รหัส : LA-CNT-137149

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 08:30:41 น.

รหัส : LA-CNT-137145

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 08:02:06 น.

รหัส : LA-CNT-105572

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 07:57:26 น.

รหัส : LA-CNT-181226

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 21,088,000 บาท

พื้นที่ 5272 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:57:53 น.

รหัส : LA-CNT-181221

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 390 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:49:17 น.

รหัส : LA-CNT-178757

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 22,841,875 บาท

พื้นที่ 26105 ตารางวา 0 งาน 65 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:36:41 น.

รหัส : LA-CNT-178755

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 60,110,000 บาท

พื้นที่ 12022 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:36:26 น.

รหัส : LA-CNT-178751

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 32,790,000 บาท

พื้นที่ 4372 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:36:03 น.

รหัส : LA-CNT-175764

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 95,650,000 บาท

พื้นที่ 9565 ตารางวา 0 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 04:35:46 น.

รหัส : LA-CNT-182776

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 01:19:05 น.

รหัส : LA-CNT-105691

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2562 23:51:38 น.

รหัส : LA-CNT-73844

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2562 06:35:45 น.

รหัส : LA-CNT-73848

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2562 06:33:54 น.

รหัส : LA-CNT-94671

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2562 20:02:02 น.

รหัส : LA-CNT-166820

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2562 15:20:24 น.

1 2