ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HT-BKK-88870

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 20:01:33 น.

รหัส : HT-CBI-62878

โรงแรม รีสอร์ท

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 171 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 16:50:55 น.

รหัส : HT-BKK-76645

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 03:05:16 น.

รหัส : HT-BKK-67345

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 03:03:32 น.

รหัส : HT-BKK-113774

โรงแรม รีสอร์ท

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 01:25:53 น.

รหัส : HT-TRT-218366

โรงแรม รีสอร์ท

เกาะกูด , ตราด

ราคา 400,000,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2563 21:36:28 น.

รหัส : HT-BKK-165132

โรงแรม รีสอร์ท

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 280,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 04:43:09 น.

รหัส : HT-BKK-90220

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 23:45:45 น.

รหัส : HT-BKK-48253

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 23:10:17 น.

รหัส : HT-BKK-150608

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000,000 บาท

พื้นที่ 177 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 17:48:01 น.

รหัส : HT-BKK-162551

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 420,000,000 บาท

พื้นที่ 297 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 16:57:37 น.

รหัส : HT-PNA-160993

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 320,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 13:09:32 น.

รหัส : HT-PKN-183742

โรงแรม รีสอร์ท

บางสะพาน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2563 13:12:12 น.

รหัส : HT-BKK-99954

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:54:17 น.

รหัส : HT-BKK-101830

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:52:48 น.

รหัส : HT-BKK-106583

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:52:39 น.

รหัส : HT-BKK-105718

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:51:48 น.

รหัส : HT-BKK-98448

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:19:48 น.

รหัส : HT-BKK-97473

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:19:24 น.

รหัส : HT-BKK-97471

โรงแรม รีสอร์ท

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 02:19:14 น.