ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CBI-203246

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:29 น.

รหัส : LA-CBI-207606

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 204,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:06 น.

รหัส : LA-CBI-207607

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 9,696,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:01 น.

รหัส : LA-CBI-207608

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 68,040,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:57 น.

รหัส : LA-CBI-207609

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:52 น.

รหัส : LA-CBI-207610

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:48 น.

รหัส : LA-CBI-207612

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 700,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:39 น.

รหัส : LA-CBI-207614

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 616,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:30 น.

รหัส : LA-CBI-207616

ที่ดิน

บ้านบึง , ชลบุรี

ราคา 269,912,500 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:21 น.

รหัส : LA-CBI-207620

ที่ดิน

บ้านบึง , ชลบุรี

ราคา 165,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 127 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:32:21 น.

รหัส : LA-CBI-207622

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 155,000,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:32:12 น.

รหัส : LA-CBI-207625

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:58 น.

รหัส : LA-CBI-207626

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 114,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:54 น.

รหัส : LA-CBI-207627

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 100,000,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:50 น.

รหัส : LA-CBI-207629

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 96,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:45 น.

รหัส : LA-CBI-207641

ที่ดิน

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 66,000,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:23 น.

รหัส : LA-CBI-207644

ที่ดิน

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 66,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:19 น.

รหัส : LA-CBI-207646

ที่ดิน

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:15 น.

รหัส : LA-CBI-207664

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 44,285,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:28:01 น.

รหัส : LA-CBI-207667

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 43,600,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:56 น.