ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CBI-207669

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:52 น.

รหัส : LA-CBI-207672

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:48 น.

รหัส : LA-CBI-207675

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 36,690,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:43 น.

รหัส : LA-CBI-207678

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:39 น.

รหัส : LA-CBI-207684

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:35 น.

รหัส : LA-CBI-207688

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:30 น.

รหัส : LA-CBI-207692

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 34,600,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:26 น.

รหัส : LA-CBI-207710

ที่ดิน

บ้านบึง , ชลบุรี

ราคา 31,104,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:12 น.

รหัส : LA-CBI-207715

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:07 น.

รหัส : LA-CBI-207720

ที่ดิน

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:01 น.

รหัส : LA-CBI-207724

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 19,900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:26:57 น.

รหัส : LA-CBI-207729

ที่ดิน

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 19,222,500 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:26:53 น.

รหัส : LA-CBI-207756

ที่ดิน

บ้านบึง , ชลบุรี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:43 น.

รหัส : LA-CBI-207761

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:38 น.

รหัส : LA-CBI-207767

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:33 น.

รหัส : LA-CBI-207304

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 700,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:29 น.

รหัส : LA-CBI-207310

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 416,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:24 น.

รหัส : LA-CBI-207315

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 34,600,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:19 น.

รหัส : LA-CBI-207320

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:15 น.

รหัส : LA-CBI-207327

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:10 น.