ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-CBI-81020

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:54:35 น.

รหัส : CO-CBI-81025

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:54:30 น.

รหัส : CO-CBI-58398

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:54:25 น.

รหัส : CO-CBI-64245

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:47:59 น.

รหัส : CO-CBI-64242

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:47:52 น.

รหัส : CO-CBI-64563

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:47:39 น.

รหัส : CO-CBI-64565

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:47:32 น.

รหัส : CO-CBI-52129

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:47:05 น.

รหัส : CO-CBI-85607

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:46:40 น.

รหัส : CO-CBI-85609

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:46:33 น.

รหัส : CO-CBI-85613

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:46:05 น.

รหัส : CO-CBI-85614

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:46:00 น.

รหัส : CO-CBI-78126

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,504,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:40:15 น.

รหัส : CO-CBI-78127

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,504,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:40:08 น.

รหัส : CO-CBI-29635

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:39:54 น.

รหัส : CO-CBI-86321

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:38:21 น.

รหัส : CO-CBI-189879

คอนโดมิเนียม

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:32:25 น.

รหัส : CO-CBI-53081

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:31:12 น.

รหัส : CO-CBI-64561

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:31:04 น.

รหัส : CO-CBI-53618

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,880,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2563 03:30:57 น.