ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-CBI-235376

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 86

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:22:14 น.

รหัส : CO-CBI-235374

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 129

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:22:05 น.

รหัส : CO-CBI-105619

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:22:04 น.

รหัส : CO-CBI-235370

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 118

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:21:55 น.

รหัส : CO-CBI-235367

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,100,000 บาท

พื้นที่ 147

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:21:44 น.

รหัส : CO-CBI-235361

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 157

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:21:35 น.

รหัส : CO-CBI-235356

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 14,400,000 บาท

พื้นที่ 97

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:21:23 น.

รหัส : CO-CBI-235354

คอนโดมิเนียม

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 210

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:21:11 น.

รหัส : CO-CBI-235350

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 148

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:20:59 น.

รหัส : CO-CBI-235348

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 15,450,000 บาท

พื้นที่ 174

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:20:49 น.

รหัส : CO-CBI-235333

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 17,300,000 บาท

พื้นที่ 245

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:20:11 น.

รหัส : CO-CBI-90191

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:12:19 น.

รหัส : CO-CBI-235307

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 26,600,000 บาท

พื้นที่ 266

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:03:00 น.

รหัส : CO-CBI-235301

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 26,900,000 บาท

พื้นที่ 129

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:02:47 น.

รหัส : CO-CBI-235296

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 136

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:02:26 น.

รหัส : CO-CBI-235288

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 217

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:02:08 น.

รหัส : CO-CBI-47470

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 16:00:12 น.

รหัส : CO-CBI-117246

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 15:50:58 น.

รหัส : CO-CBI-127372

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 15:36:21 น.

รหัส : CO-CBI-126758

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2563 15:35:30 น.