ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-CCO-99645

โรงงาน คลังสินค้า

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 22:28:59 น.

รหัส : WH-CCO-99626

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 21:50:22 น.

รหัส : LA-CCO-46537

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 74 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 17:02:37 น.

รหัส : LA-CCO-84853

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 31,130,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 22:02:07 น.

รหัส : HO-CCO-84289

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ย. 2561 21:18:57 น.

รหัส : LA-CCO-84631

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 144 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ย. 2561 21:17:02 น.

รหัส : LA-CCO-85972

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 31 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ย. 2561 21:13:06 น.

รหัส : LA-CCO-87451

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 296 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ย. 2561 21:11:08 น.

รหัส : LA-CCO-87894

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 460 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ย. 2561 21:09:14 น.

รหัส : LA-CCO-89787

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 71 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ย. 2561 21:04:19 น.

รหัส : LA-CCO-90006

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 136,595,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2561 20:03:37 น.

รหัส : HO-CCO-94578

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 8,750,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ต.ค. 2561 19:41:56 น.

รหัส : WH-CCO-94239

โรงงาน คลังสินค้า

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ต.ค. 2561 21:51:24 น.

รหัส : HO-CCO-93478

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ต.ค. 2561 19:21:56 น.

รหัส : LA-CCO-70062

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 136,595,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 17:54:56 น.

รหัส : WH-CCO-86521

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2561 20:11:12 น.

รหัส : WH-CCO-78870

โรงงาน คลังสินค้า

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 300,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 1 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 06:32:33 น.

รหัส : LA-CCO-75923

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 136,595,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2561 21:02:10 น.

รหัส : HO-CCO-81976

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 01:16:11 น.

รหัส : TC-CCO-80960

อาคารพาณิชย์

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 7,950,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:38:58 น.