ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-196648

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 777,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 110 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 06:39:23 น.

รหัส : LA-CCO-196511

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 777,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 110 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 06:39:17 น.

รหัส : LA-CCO-203360

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 33,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2562 02:21:18 น.

รหัส : LA-CCO-209939

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 08:58:17 น.

รหัส : HO-CCO-173243

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 20:21:51 น.

รหัส : LA-CCO-178539

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 19:39:03 น.

รหัส : LA-CCO-190666

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 17:56:19 น.

รหัส : LA-CCO-191073

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 17:38:46 น.

รหัส : LA-CCO-203995

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 16:14:12 น.

รหัส : HO-CCO-205247

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 16:08:13 น.

รหัส : LA-CCO-205253

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 3 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 16:05:54 น.

รหัส : LA-CCO-205257

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 16:04:49 น.

รหัส : LA-CCO-212011

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 15:40:45 น.

รหัส : LA-CCO-190758

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,260,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 16:15:43 น.

รหัส : LA-CCO-175041

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 168,125,000 บาท

พื้นที่ 5725 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 06:10:39 น.

รหัส : LA-CCO-186034

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,337,500 บาท

พื้นที่ 747 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 01:35:09 น.

รหัส : LA-CCO-186036

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,241,000 บาท

พื้นที่ 747 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 01:32:33 น.

รหัส : LA-CCO-189176

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 24,300,000 บาท

พื้นที่ 10800 ตารางวา 0 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 01:16:10 น.

รหัส : LA-CCO-155626

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 250,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 16:25:50 น.

รหัส : LA-CCO-153919

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:27:27 น.