ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-213545

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 12:19:54 น.

รหัส : LA-SKW-72088

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:22:45 น.

รหัส : LA-SKW-20238

ที่ดิน

ตาพระยา , สระแก้ว

ราคา 720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:17:02 น.

รหัส : LA-SKW-26415

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:16:26 น.

รหัส : TC-SKW-172343

อาคารพาณิชย์

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:08:20 น.

รหัส : HO-SKW-62168

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:43:21 น.

รหัส : LA-SKW-204682

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 13:16:56 น.

รหัส : LA-SKW-204671

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 59 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 13:00:50 น.

รหัส : LA-SKW-203853

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 11:44:57 น.

รหัส : HO-SKW-201584

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2562 13:34:36 น.

รหัส : LA-SKW-201582

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2562 13:27:07 น.

รหัส : LA-SKW-201579

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2562 13:20:16 น.

รหัส : TC-SKW-200007

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2562 12:08:15 น.

รหัส : LA-SKW-199590

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ย. 2562 13:20:40 น.

รหัส : HO-SKW-194774

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2562 15:21:20 น.

รหัส : HO-SKW-194714

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2562 10:58:18 น.

รหัส : HO-SKW-189656

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ส.ค. 2562 10:34:29 น.

รหัส : LA-SKW-175747

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2562 15:41:17 น.

รหัส : HO-SKW-187359

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2562 17:28:21 น.

รหัส : LA-SKW-187368

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2562 17:27:41 น.