ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-153544

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 290,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 88 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:23 น.

รหัส : LA-SKW-153508

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:20 น.

รหัส : LA-SKW-152839

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:15 น.

รหัส : LA-SKW-152837

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:12 น.

รหัส : LA-SKW-152836

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:08 น.

รหัส : LA-SKW-152758

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:04 น.

รหัส : TC-SKW-152757

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:48:00 น.

รหัส : HO-SKW-152420

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:57 น.

รหัส : LA-SKW-152419

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:53 น.

รหัส : TC-SKW-152337

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:49 น.

รหัส : LA-SKW-152154

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:42 น.

รหัส : LA-SKW-152153

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:38 น.

รหัส : HO-SKW-152104

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:34 น.

รหัส : LA-SKW-151920

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:26 น.

รหัส : HO-SKW-151918

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:22 น.

รหัส : LA-SKW-151903

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:19 น.

รหัส : LA-SKW-151538

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 8,730,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 3 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:47:14 น.

รหัส : LA-SKW-159297

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:44:43 น.

รหัส : HO-SKW-158453

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:44:40 น.

รหัส : LA-SKW-158099

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:44:29 น.