ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NMA-66162

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:40:14 น.

รหัส : HO-NMA-119965

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:36:18 น.

รหัส : CO-NMA-216252

คอนโดมิเนียม

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:34:47 น.

รหัส : LA-NMA-216247

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:30:36 น.

รหัส : HO-NMA-184856

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:57:49 น.

รหัส : LA-NMA-65504

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:48:49 น.

รหัส : LA-NMA-112242

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,965,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:37:48 น.

รหัส : CO-NMA-122662

คอนโดมิเนียม

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 133 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:27:48 น.

รหัส : HO-NMA-129428

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 24,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:20:45 น.

รหัส : HO-NMA-102615

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,385,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:16:21 น.

รหัส : TC-NMA-66144

อาคารพาณิชย์

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:54:42 น.

รหัส : HO-NMA-66142

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:54:37 น.

รหัส : HO-NMA-161391

บ้านเดี่ยว

ปักธงชัย , นครราชสีมา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:42:20 น.

รหัส : LA-NMA-65501

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:28:30 น.

รหัส : LA-NMA-65871

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 14,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:01:43 น.

รหัส : HO-NMA-126894

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 475 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 10:57:31 น.

รหัส : LA-NMA-96205

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 54,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 3 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 10:01:12 น.

รหัส : LA-NMA-96206

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 09:08:31 น.

รหัส : HO-NMA-91974

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 02:41:44 น.

รหัส : HO-NMA-91910

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 02:40:40 น.