ประกาศ Exclusive

ขายบ้านเดี่ยวสองชั้นแต่งใหม่สวยบางปลา

ราคา 3,200,000 บาท

บางพลี , สมุทรปราการ

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-79544

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:42:52 น.

รหัส : CO-SPK-79538

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:42:43 น.

รหัส : CO-SPK-79531

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:41:51 น.

รหัส : CO-SPK-79527

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 3,350,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:41:39 น.

รหัส : LA-SPK-204385

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:39:53 น.

รหัส : CO-SPK-76644

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:33:10 น.

รหัส : CO-SPK-75471

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:29:49 น.

รหัส : CO-SPK-155303

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:27:15 น.

รหัส : CO-SPK-214899

คอนโดมิเนียม

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:26:12 น.

รหัส : CO-SPK-214621

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:25:55 น.

รหัส : CO-SPK-214620

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:25:49 น.

รหัส : CO-SPK-73861

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:24:14 น.

รหัส : CO-SPK-73444

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:18:52 น.

รหัส : CO-SPK-71988

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,430,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:12:04 น.

รหัส : CO-SPK-21253

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:10:18 น.

รหัส : CO-SPK-157898

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:09:33 น.

รหัส : CO-SPK-138417

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 125,900 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:09:22 น.

รหัส : CO-SPK-138415

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:08:59 น.

รหัส : CO-SPK-69571

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,900 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:08:50 น.

รหัส : LA-SPK-210533

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 12:08:31 น.