ประกาศ Exclusive

เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่

ราคา 3,990,000 บาท

บางใหญ่ , นนทบุรี

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-172324

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:58:28 น.

รหัส : CO-NBI-172323

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:58:22 น.

รหัส : CO-NBI-157180

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:57:20 น.

รหัส : CO-NBI-178827

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:54:41 น.

รหัส : CO-NBI-172369

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:54:34 น.

รหัส : CO-NBI-147588

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:53:32 น.

รหัส : CO-NBI-147576

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:53:19 น.

รหัส : CO-NBI-154979

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:52:53 น.

รหัส : CO-NBI-178821

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:50:31 น.

รหัส : CO-NBI-179156

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:49:51 น.

รหัส : CO-NBI-179153

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:49:44 น.

รหัส : CO-NBI-146765

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:49:04 น.

รหัส : CO-NBI-146760

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:48:56 น.

รหัส : CO-NBI-146293

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:46:35 น.

รหัส : CO-NBI-172371

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:46:13 น.

รหัส : CO-NBI-178834

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:45:37 น.

รหัส : CO-NBI-83419

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:45:01 น.

รหัส : CO-NBI-178679

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:44:49 น.

รหัส : CO-NBI-73068

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:42:22 น.

รหัส : CO-NBI-178831

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2563 14:42:15 น.