ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RET-155354

ที่ดิน

อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด

ราคา 35,250,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 176 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 21:49:09 น.

รหัส : LA-RET-147931

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 310,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 207 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 เม.ย. 2562 02:21:18 น.

รหัส : LA-RET-147922

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 เม.ย. 2562 02:00:38 น.

รหัส : LA-RET-94415

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มี.ค. 2562 09:15:50 น.

รหัส : LA-RET-130450

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2562 21:25:17 น.

รหัส : LA-RET-130447

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 58,941,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2562 20:59:56 น.

รหัส : LA-RET-111029

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 58,941,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 16:26:23 น.

รหัส : LA-RET-92677

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 09:27:34 น.

รหัส : LA-RET-89849

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 00:32:03 น.

รหัส : LA-RET-49020

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2561 00:00:26 น.

รหัส : LA-RET-47867

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 มิ.ย. 2561 17:36:59 น.

รหัส : LA-RET-40412

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 17:07:37 น.

รหัส : LA-RET-29117

ที่ดิน

ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2561 11:22:05 น.

รหัส : LA-RET-28421

ที่ดิน

ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2561 12:54:10 น.

รหัส : LA-RET-26460

ที่ดิน

ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2561 16:00:57 น.

1 2