ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-125302

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 18,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:31:41 น.

รหัส : LA-CNX-127168

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 19,369,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:31:35 น.

รหัส : TC-CNX-127171

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:31:30 น.

รหัส : HO-CNX-119059

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:20:21 น.

รหัส : TC-CNX-128231

อาคารพาณิชย์

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:08:25 น.

รหัส : LA-CNX-133313

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 1,248,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:07:47 น.

รหัส : LA-CNX-144052

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:44:09 น.

รหัส : HO-CNX-144056

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:44:04 น.

รหัส : LA-CNX-48610

ที่ดิน

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:44:00 น.

รหัส : CO-CNX-144891

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:43:55 น.

รหัส : TH-CNX-44433

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:43:46 น.

รหัส : CO-CNX-44436

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:43:41 น.

รหัส : CO-CNX-144871

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:43:26 น.

รหัส : CO-CNX-31235

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 885,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:43:15 น.

รหัส : HO-CNX-31948

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 300 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:43:11 น.

รหัส : LA-CNX-61213

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 5 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:42:54 น.

รหัส : CO-CNX-33805

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:32:07 น.

รหัส : CO-CNX-61219

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,850,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:31:45 น.

รหัส : CO-CNX-66177

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 2753 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:31:41 น.

รหัส : CO-CNX-66181

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 3743 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:31:35 น.