ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-135780

ที่ดิน

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 02:00:04 น.

รหัส : LA-CNX-135778

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 109 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 02:00:00 น.

รหัส : LA-CNX-135775

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 15,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:59:54 น.

รหัส : LA-CNX-135771

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 151 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:59:49 น.

รหัส : LA-CNX-135767

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 193 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:59:45 น.

รหัส : LA-CNX-135763

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:59:40 น.

รหัส : LA-CNX-131479

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:30 น.

รหัส : LA-CNX-134781

ที่ดิน

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:26 น.

รหัส : LA-CNX-134779

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 109 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:21 น.

รหัส : LA-CNX-134777

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 15,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:17 น.

รหัส : LA-CNX-134775

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 151 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:12 น.

รหัส : LA-CNX-134774

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 193 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:08 น.

รหัส : LA-CNX-134773

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:47:03 น.

รหัส : LA-CNX-128452

ที่ดิน

พร้าว , เชียงใหม่

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:34:54 น.

รหัส : LA-CNX-128437

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:34:09 น.

รหัส : LA-CNX-128436

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:34:04 น.

รหัส : LA-CNX-128435

ที่ดิน

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 24,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:34:00 น.

รหัส : LA-CNX-128434

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 89,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:33:56 น.

รหัส : LA-CNX-128433

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,369,000 บาท

พื้นที่ 514 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:33:51 น.

รหัส : LA-CNX-128432

ที่ดิน

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:33:47 น.