ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-167134

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:55:06 น.

รหัส : LA-CNX-139211

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 7,550,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:52:34 น.

รหัส : HO-CNX-139207

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:49:45 น.

รหัส : HO-CNX-77747

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:46:48 น.

รหัส : CO-CNX-114412

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:35:48 น.

รหัส : TC-CNX-139212

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:33:23 น.

รหัส : LA-CNX-167928

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:30:08 น.

รหัส : LA-CNX-167535

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 875,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:59:04 น.

รหัส : LA-CNX-182305

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 27,500,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:43:04 น.

รหัส : LA-CNX-167930

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 2 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 11:14:53 น.

รหัส : TC-CNX-178482

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 10:47:18 น.

รหัส : TC-CNX-137877

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 10:47:07 น.

รหัส : CO-CNX-154881

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 14:01:56 น.

รหัส : LA-CNX-208818

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 34,562,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 2 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 14:01:27 น.

รหัส : LA-CNX-182376

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:49:57 น.

รหัส : LA-CNX-182898

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:49:51 น.

รหัส : LA-CNX-182902

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 74,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:49:46 น.

รหัส : TC-CNX-182905

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 13,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:49:41 น.

รหัส : OF-CNX-156845

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:37:41 น.

รหัส : HO-CNX-161451

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:37:08 น.