ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PYO-185463

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 22:21:34 น.

รหัส : LA-PYO-183169

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2562 06:37:17 น.

รหัส : LA-PYO-183167

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2562 06:22:54 น.

รหัส : LA-PYO-178030

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2562 04:14:52 น.

รหัส : LA-PYO-178021

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2562 03:57:18 น.

รหัส : LA-PYO-174568

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ค. 2562 02:01:15 น.

รหัส : LA-PYO-172025

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 มิ.ย. 2562 22:49:04 น.

รหัส : LA-PYO-172016

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 มิ.ย. 2562 22:32:29 น.

รหัส : LA-PYO-170310

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2562 01:20:45 น.

รหัส : LA-PYO-170305

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2562 01:04:27 น.

รหัส : LA-PYO-167710

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2562 00:20:43 น.

รหัส : LA-PYO-167707

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2562 00:04:29 น.

รหัส : LA-PYO-106502

ที่ดิน

แม่ใจ , พะเยา

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 มิ.ย. 2562 14:42:44 น.

รหัส : LA-PYO-163977

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2562 23:04:44 น.

รหัส : LA-PYO-163966

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2562 22:47:15 น.

รหัส : LA-PYO-161733

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2562 07:42:59 น.

รหัส : LA-PYO-161731

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2562 07:25:15 น.

รหัส : LA-PYO-159530

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 04:20:33 น.

รหัส : LA-PYO-159527

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 31,075,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 04:04:42 น.

รหัส : LA-PYO-157393

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2562 03:45:27 น.

1 2 3 4 5 6