ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PYO-87984

บ้านเดี่ยว

ภูกามยาว , พะเยา

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 01:58:48 น.

รหัส : TC-PYO-82761

อาคารพาณิชย์

จุน , พะเยา

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 18:06:52 น.

รหัส : LA-PYO-82717

ที่ดิน

ดอกคำใต้ , พะเยา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 16:28:05 น.

รหัส : LA-PYO-82713

ที่ดิน

ดอกคำใต้ , พะเยา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 16:23:46 น.

รหัส : LA-PYO-82709

ที่ดิน

จุน , พะเยา

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 16:19:27 น.

รหัส : TC-PYO-82701

อาคารพาณิชย์

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 16:11:03 น.

รหัส : LA-PYO-82698

ที่ดิน

จุน , พะเยา

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 16:06:52 น.

รหัส : LA-PYO-82686

ที่ดิน

แม่ใจ , พะเยา

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 1 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 15:26:15 น.

รหัส : HO-PYO-82685

บ้านเดี่ยว

แม่ใจ , พะเยา

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 15:21:41 น.

รหัส : HO-PYO-82669

บ้านเดี่ยว

เชียงคำ , พะเยา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 14:36:57 น.

รหัส : LA-PYO-82526

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 147 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 10:38:07 น.

รหัส : LA-PYO-82523

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 10:32:03 น.

รหัส : HO-PYO-82519

บ้านเดี่ยว

ภูกามยาว , พะเยา

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 10:26:33 น.

รหัส : LA-PYO-46366

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 147 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2561 17:45:28 น.

รหัส : LA-PYO-46364

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2561 17:41:28 น.

รหัส : HO-PYO-46363

บ้านเดี่ยว

ภูกามยาว , พะเยา

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2561 17:37:35 น.

รหัส : LA-PYO-40588

ที่ดิน

ดอกคำใต้ , พะเยา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 19:18:23 น.

รหัส : LA-PYO-40586

ที่ดิน

ดอกคำใต้ , พะเยา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 19:14:08 น.

รหัส : LA-PYO-40585

ที่ดิน

จุน , พะเยา

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 19:10:04 น.

รหัส : TC-PYO-40582

อาคารพาณิชย์

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 19:02:08 น.

1 2 3 4 5 6