ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PKT-207611

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 2,147,483,647 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:43 น.

รหัส : LA-PKT-207613

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 650,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:34 น.

รหัส : LA-PKT-207615

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 358,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:25 น.

รหัส : LA-PKT-207618

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 260,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 3 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:35:17 น.

รหัส : LA-PKT-207621

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 161,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:32:17 น.

รหัส : LA-PKT-207623

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:32:07 น.

รหัส : LA-PKT-207624

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:32:03 น.

รหัส : LA-PKT-207632

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 88,300,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:36 น.

รหัส : LA-PKT-207636

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 83,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:32 น.

รหัส : LA-PKT-207640

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 69,900,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:28 น.

รหัส : LA-PKT-207649

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 54,900,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:10 น.

รหัส : LA-PKT-207652

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 51,960,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:06 น.

รหัส : LA-PKT-207658

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:01 น.

รหัส : LA-PKT-207736

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 18,150,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:26:48 น.

รหัส : LA-PKT-207740

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:26:44 น.

รหัส : LA-PKT-207744

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:26:39 น.

รหัส : LA-PKT-207749

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 13 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:23:47 น.

รหัส : LA-PKT-207476

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:17:59 น.

รหัส : LA-PKT-207484

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 161,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:15:05 น.

รหัส : LA-PKT-207837

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:09:48 น.