ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PKT-203102

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 51,960,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 05:22:10 น.

รหัส : LA-PKT-203101

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 54,900,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 05:20:34 น.

รหัส : LA-PKT-203097

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 69,900,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 05:19:24 น.

รหัส : LA-PKT-203095

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 83,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 05:17:18 น.

รหัส : LA-PKT-203146

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:52:59 น.

รหัส : LA-PKT-203144

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 0 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:51:46 น.

รหัส : LA-PKT-203141

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:51:10 น.

รหัส : LA-PKT-203139

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:49:59 น.

รหัส : LA-PKT-203137

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:48:46 น.

รหัส : LA-PKT-203122

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 18,150,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:44:12 น.

รหัส : CO-PKT-215412

คอนโดมิเนียม

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 04:02:11 น.

รหัส : CO-PKT-155791

คอนโดมิเนียม

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 03:44:20 น.

รหัส : LA-PKT-197913

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 03:39:49 น.

รหัส : LA-PKT-110873

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 03:35:18 น.

รหัส : CO-PKT-17958

คอนโดมิเนียม

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 6,300,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 03:28:04 น.

รหัส : HO-PKT-209143

บ้านเดี่ยว

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 02:07:29 น.

รหัส : LA-PKT-207837

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 22:13:20 น.

รหัส : LA-PKT-207476

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 20:37:14 น.

รหัส : LA-PKT-207484

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 161,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 20:36:09 น.

รหัส : LA-PKT-207736

ที่ดิน

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ราคา 18,150,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 19:03:24 น.