ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-208721

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 570,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2562 09:36:56 น.

รหัส : LA-TRT-194135

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 9,300,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 31 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2562 04:04:17 น.

รหัส : LA-TRT-189161

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 54,842,850 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2562 03:35:37 น.

รหัส : HT-TRT-178132

โรงแรม รีสอร์ท

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 53,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2562 15:26:46 น.

รหัส : LA-TRT-188597

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2562 15:00:57 น.

รหัส : LA-TRT-65879

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2562 14:50:52 น.

รหัส : HO-TRT-210440

บ้านเดี่ยว

เกาะกูด , ตราด

ราคา 11,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 15:41:51 น.

รหัส : LA-TRT-197277

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 570,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 15:06:59 น.

รหัส : LA-TRT-197299

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 14:04:30 น.

รหัส : LA-TRT-196756

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2562 23:50:32 น.

รหัส : LA-TRT-126434

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 45,701,250 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2562 15:13:06 น.

รหัส : HO-TRT-206137

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2562 13:20:56 น.

รหัส : HO-TRT-55282

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 23:08:39 น.

รหัส : LA-TRT-46549

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:54:18 น.

รหัส : LA-TRT-33548

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:45:06 น.

รหัส : HO-TRT-22672

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:23:42 น.

รหัส : LA-TRT-29952

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:35:56 น.

รหัส : HO-TRT-55311

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:26:32 น.

รหัส : LA-TRT-126667

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:20:25 น.

รหัส : HO-TRT-32543

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:52:59 น.

1 2 3