ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-LPN-215270

บ้านเดี่ยว

ลี้ , ลำพูน

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 09:15:01 น.

รหัส : LA-LPN-161459

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 2 งาน 263 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:36:43 น.

รหัส : LA-LPN-142030

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 2 งาน 263 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:20:13 น.

รหัส : TC-LPN-66200

อาคารพาณิชย์

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 16:07:30 น.

รหัส : HO-LPN-132035

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.พ. 2563 22:57:22 น.

รหัส : HO-LPN-147038

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2563 13:29:55 น.

รหัส : LA-LPN-167531

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 6,600,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2563 10:55:32 น.

รหัส : HO-LPN-139844

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.พ. 2563 10:37:18 น.

รหัส : LA-LPN-217786

ที่ดิน

ลี้ , ลำพูน

ราคา 3,120,000 บาท

พื้นที่ 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 14:55:30 น.

รหัส : LA-LPN-218442

ที่ดิน

แม่ทา , ลำพูน

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 20:14:41 น.

รหัส : LA-LPN-218441

ที่ดิน

แม่ทา , ลำพูน

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 20:00:04 น.

รหัส : LA-LPN-52819

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2563 22:56:56 น.

รหัส : LA-LPN-145105

ที่ดิน

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 570,000 บาท

พื้นที่ 265 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 03:31:25 น.

รหัส : LA-LPN-127355

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 01:17:07 น.

รหัส : LA-LPN-128441

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,394,600 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2562 00:58:06 น.

รหัส : TC-LPN-217972

อาคารพาณิชย์

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ -

อัพเดทล่าสุด 1 ธ.ค. 2562 10:40:49 น.

รหัส : LA-LPN-217971

ที่ดิน

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ธ.ค. 2562 09:17:57 น.

รหัส : LA-LPN-211898

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562 04:50:24 น.

รหัส : LA-LPN-216672

ที่ดิน

ลี้ , ลำพูน

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562 04:36:34 น.

รหัส : LA-LPN-158393

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 22:01:06 น.

1 2 3 4 5